ESP8266 NodeMCU. UART


08.06.2017

ESP8266 має один UART порт. NodeMCU дозволяє використовувати ще один UART порт, який може тільки передавати дані, але нас цікавить тільки повноцінний порт. Невеличка складність використання UART виникає через те, що цей порт використовується для програмування плати NodeMCU. Коли запускається скрипт, який використовує UART, скрипт перехоплює всі данні які йдуть по порту UART, і NodeMCU вже не виконуватиме ніяких команд, поки скрипт не «відпустить" UART. Щоб уникнути блокування NodeMCU і забезпечити можливість відправляти команди, застосовуємо прийом, описаний в статті "ESP8266 NodeMCU Прошивка. Робимо WiFi розетку". Тобто, робимо авто-запуск головного скрипта з затримкою. Це дасть нам кілька секунд контролю над NodeMCU щоб виправити ситуацію якщо щось пішло не так. Приклад скрипта init.lua:


print("Waiting ...")
tmr.register(0, 5000, tmr.ALARM_SINGLE, function(t) tmr.unregister(0); print("Starting..."); dofile("uart1.lua") end)
tmr.start(0)

Примітка: NodeMCU дозволяє передавати інтерпретатору дані прийняті скриптом по порту UART. Для цього в функції

uart.on (method, [number / end_char], [function], [run_input])

останній параметр run_input повинен бути 1. Детальніше в документації https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/uart/ У більшості випадків порт UART використовують для прийому і відправки даних і, як правило, ця опція вимкнута.

Стандартна швидкість UART порту 115200bps. NodeMCU автоматично налаштовує коректну швидкість порта. Якщо до UART підключити, скажімо, GPS модуль, то NodeMCU підбере потрібну швидкість для коректної роботи. Це дуже зручно, оскільки різні модулі можуть працювати на різних швидкостях. Автоматичний підбір швидкості позбавляє від необхідності зберігати налаштування порту. Проте, можна чітко вказати параметри роботи UART порту за допомогою функції:

uart.setup (id, baud, databits, parity, stopbits [, echo])

Для читання даних з порту UART виконується реєстрація callback функції, якій передається прийняті символи. callback функція "чіпляється" на подію "data". Інших подій поки що немає. При реєстрації можна вказати, коли викликати функцію. При отриманні певної кількості символів або коли буде отримано вказаний символ, наприклад, символ кінця рядка. Коли така подія виникає, викликається функція і їй як параметр передається весь рядок, який був прийнятий. Приклад:


print(`Please enter parameter: `)

uart.on("data", "\r",
function(data)
 print("Received from uart:", data)
 uart.on("data") -- unregister callback function
end, 0)

Такий прийом введення параметрів використовується в деяких рішеннях для попередніх налаштувань, наприклад для налаштування WiFi мережі для підключення. Зверніть увагу, скрипт не очікує закінчення введення, а продовжує роботу. Описана функція буде викликана при отриманні символу "\r".

На LUA не прийнято використовувати "нескінченні цикли" для очікування будь-якого події, наприклад, для очікування завершення введення параметра. Тому, коли буде потрібно від користувача ввести послідовно два і більше параметра, доведеться використовувати рекурсивний виклик функції, як це зроблено в наступному прикладі:


-- Init Parameters
pCount = 2
pNames = {}
pNames[0] = "Parameter 1"
pNames[1] = "Parameter 2"
pValues = {}
pValues[0] = `default value`
pValues[1] = `default value`

function input(pNumber)
 print(`Please enter `..pNames[pNumber]..`: `)
 uart.on("data", "\r",
  function(data)
   -- Trim
   data = string.gsub(data, "%s+", "")

   -- If not empty
   if data ~= `` then
    pValues[pNumber] = data
   end

   print("Received from uart:", pValues[pNumber])
   uart.on("data") -- unregister callback function
   if (pNumber < pCount-1 ) then
    input(pNumber+1)
   else
    print("Done.")
    print(`-----------`)
    for i=0,pCount-1,1 do
     print(pNames[i]..`=`..pValues[i])
    end
   print(`-----------`)
  end
 end, 0)
end

input(0)

У наступній статті ми підключимо до ESP8266 GPS приймач і зробимо простий GPS трекер.

Детальна інформація про модуль UART у документації NodeMCU

Бажаю успіхів.

Дивись також:

ESP8266
Коментарі:
Додати коментар
Code
* - обов'язкові поля

Архіви