GPS-трекер + Дисплей SSD1306


02.08.2017

У одній з попередніх статей розглядався GPS-трекер на базі ESP8266

Тепер підключимо до нього дисплей SSD1306. Докладніше про SSD1306 та бібліотеку U8G йшлося у статті ESP8266 NodeMCU. U8G

Треба підключити дисплей SSD1306 як показано на схемі:

GPS-трекер на базі ESP8266

Спочатку треба завантажити у NodeMCU додаткові файли display_init.lua, display_draw.lua:

display_init.lua:


-- IIC init
local sda = 1 -- D1
local scl = 2 -- D2
local sla = 0x3c
i2c.setup(0, sda, scl, i2c.SLOW)

-- Display init
disp = u8g.ssd1306_128x64_i2c(sla)
disp:begin()

-- Set Font
disp:setFont(u8g.font_10x20)

-- Draw a text
disp:firstPage()
repeat
 disp:drawStr(0, 16, "Welcome!")
until disp:nextPage() == false

-- Start timer
tmr.register(1, 3000, tmr.ALARM_AUTO, function() dofile(`display_draw.lua`) end)
tmr.start(1)

display_draw.lua:


-- Set Font
disp:setFont(u8g.font_10x20)
-- Draw a text
disp:firstPage()
repeat
 if gps_point.lat ~= nil then
  disp:drawStr(0, 16, gps_point.lat)
  disp:drawStr(0, 32, gps_point.lon)
 else
  disp:drawStr(0, 16, "No Fix")
 end
until disp:nextPage() == false
Потім додаємо у скрипт tracker.lua рядки:

-- initialize Dsplay
dofile(`display_init.lua`)
tracker.lua тепер виглядає так:

-- configuration
dofile(`config.lua`)
-- initialize SD Card
dofile(`sdcard.lua`)
-- initialize Dsplay
dofile(`display_init.lua`)
-- led pin init
gpio.mode(cfg[`led_pin`], gpio.OUTPUT)

-- GPS variables
gpx_file=""
gps_time=``
gps_dst=0
gps_point={}
gps_point.lat=nil
gps_point.lat_c=``
gps_point.lon=nil
gps_point.lon_c=``
gps_point1={}
gps_point1.lat=0
gps_point1.lat_c=``
gps_point1.lon=0
gps_point1.lon_c=``
gps_tracking = false

local gpx_index_file=cfg[`gpx_dir`]..cfg[`gpx_index_file`]
local gpx_file_mask=cfg[`gpx_dir`]..cfg[`gpx_file_mask`]

local function get_gpx_filename()
 local gpx_index=0
 if file.open(gpx_index_file) then
  gpx_index=file.read()
  if gpx_index ~= nil then
   gpx_index=tonumber(gpx_index)
  else
   gpx_index=1
  end
  file.close()
  if gpx_index==nil then
   gpx_index=0
  end
 end
 gpx_index=gpx_index+1
 if file.open(gpx_index_file, "w") then
  file.write(gpx_index)
  file.close()
 end
 return string.format(gpx_file_mask, gpx_index)
end

local function round(num, numDecimalPlaces)
 local mult=10^(numDecimalPlaces or 0)
 return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end

local function gps_convert_to_grad(gps_data)
 gps_data=gps_data/100;
 grad=round(gps_data, 0);
 min=((gps_data - grad)*100)/60;
 return grad+min;
end

uart.on("data", "\r",
 function(data)
  local data=string.gsub(data, "%s+", "")
  -- GPS LAT & LON
  local st,fn=string.find(data, "$GPGGA")
  if st==1 then
   data=data..`,`
   local gps_fields={}
   local gps_field_id=0
   for word in string.gmatch(data, "([^,]*),") do
    gps_fields[gps_field_id]=word
    gps_field_id=gps_field_id+1
   end
   if tonumber(gps_fields[2])~=nil then
    gps_point.lat=gps_convert_to_grad(tonumber(gps_fields[2]))
    gps_point.lat_c=gps_fields[3]
    gps_point.lon=gps_convert_to_grad(tonumber(gps_fields[4]))
    gps_point.lon_c=gps_fields[5]
   else
    gps_point.lat=nil
    gps_point.lon=nil
   end
  end
  --GPS Date & Time
  local st,fn=string.find(data, "$GPRMC")
  if st==1 then
   local gps_dt={}
   local gps_dt_id=0
   for word in string.gmatch(data, "([^,]*),") do
    gps_dt[gps_dt_id]=word
    gps_dt_id=gps_dt_id+1
   end
   local time=0
   local date=0
   if gps_dt[1] ~= `` then
    time=tonumber(gps_dt[1])
   end
   if gps_dt[9] ~= `` then
    date=tonumber(gps_dt[9])
   end
   local h=math.floor(time/10000, 0)
   local m=math.floor((time-h*10000)/100, 0)
   local s=math.floor(time-h*10000 - m*100, 0)
   local D=math.floor(date/10000, 0)
   local M=math.floor((date-D*10000)/100, 0)
   local Y=2000+math.floor(date-D*10000 - M*100, 0)
   gps_time=string.format("%d-%02d-%02dT%02d:%02d:%02dZ",Y,M,D,h,m,s)
  end
end, 0)

local function gps_track()
 if gps_tracking then
  if gps_point.lat~=nil then
   gps_dst = dofile(`distance.lua`)
   if gps_dst > cfg[`gpx_distance`] then
    if file.open(gpx_file, "a+") then
     file.write("<trkpt lat=\""..gps_point.lat.."\" lon=\""..gps_point.lon.."\">\r\n<time>"..gps_time.."</time>\r\n</trkpt>\r\n")
     gps_point1.lat = gps_point.lat
     gps_point1.lat_c = gps_point.lat_c
     gps_point1.lon = gps_point.lon
     gps_point1.lon_c = gps_point.lon_c
     file.close()
     gpio.serout (cfg[`led_pin`], gpio.LOW, {50000,50000}, 1, 1)
    end
   end
  end
 end
end

-- start timer
tmr.register(0, cfg[`gpx_period`]*1000, tmr.ALARM_AUTO, gps_track)
tmr.start(0)

-- button
local function btn_down(level, pulse2)
 gps_tracking=not gps_tracking
 if gps_tracking then
  print("On")
  gps_point1.lat=0
  gps_point1.lon=0
  gpio.serout (cfg[`led_pin`], gpio.LOW, {99000,99000}, 2, 1)
  gpx_file=get_gpx_filename()
  if file.open(gpx_file, "w+") then
   file.write("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"no\" ?>\r\n<gpx>\r\n<trk>\r\n<trkseg>\r\n")
   file.close()
  else
   gps_tracking=not gps_tracking
  end
 else
  print("Off")
  gpio.serout (cfg[`led_pin`], gpio.LOW, {99000,99000}, 1, 1)
  if file.open(gpx_file, "a+") then
    file.write("</trkseg>\r\n</trk>\r\n</gpx>\r\n")
    file.close()
    gpx_file=``
  end
 end
 tmr.delay(500000) --0.5s
end

-- button init
gpio.mode(3, gpio.INT)
gpio.trig(3, "down", btn_down)
gpio.serout (cfg[`led_pin`], gpio.LOW, {99000,99000}, 2, 1)
print("Tracker started.")

GPS-трекер на базі ESP8266 з екраном SSD1306

У цьому прикладі у файлі display_init.lua виконується ініціалізація дисплею і налаштовується таймер, який періодично запускає скрипт display_draw.lua. Скрипт display_draw.lua і відповідає за те що і як буде виводитися на дисплей. У цьому прикладі на дисплей виводяться GPS-координати. Вам доведеться самим його доопрацювати щоб він мав більш пристойний вигляд.

Бажаю успіхів.

Дивись також:

ESP8266
Коментарі:
Додати коментар
Code
* - обов'язкові поля

Архіви