Raspbian. Apache + PHP + Python + MySQL


03.08.2015

Raspbian. Apache + PHP + Python + MySQL
(на русском языке)

Коротка інструкція встановлення і налаштування Apache + PHP + Python + MySQL

Перед інсталяцією рекомендую спочатку оновити систему:


sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Apache


sudo apt-get install apache2 -y

Після встановлення перевіряємо роботу через браузер: http://raspberry-pi-ip/

raspberry-pi-ip – Слід змінити на IP адресу вашого Raspberry PI.

Маємо побачити щось таке:

It works!

Папка сайту: /var/www/

Для того, щоб у подальшому у якості індексних файлів використовувались скрипти, наприклад index.php або index.psp треба додати їх у конфіг Apache:


sudo nano /etc/apache2/mods-available/dir.conf

Приклад конфігу:


<IfModule mod_dir.c>
          DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm index.php index.psp
</IfModule>

PHP

Ставимо PHP і модуль PHP для Apache:


apt-get install php5 libapache2-mod-php5

Ставимо модуль для роботи PHP з MySQL (якщо плануєте використовувати MySQL):


apt-get install php5-mysql

Створюємо файл /var/www/index.php :


<?php
 print "PHP is OK";
 phpinfo();
?>

Відкриваємо у браузері: http://raspberry-pi-ip/index.php

Маємо побачити "PHP is OK" та сторінку з інформацією про PHP.

Apache2 + Python CGI

Для використання Python як CGI коригуємо налаштування Apache:


sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

у секцію


<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
...
</Directory>

Додаємо рядок: AddHandler cgi-script .py

Приклад:


    ...
    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all

        AddHandler cgi-script .py
    </Directory>
    ...

Наказуємо Апачу перечитати конфіг:


sudo service apache2 reload

Скрипти мають бути тільки у визначеній директорії: /usr/lib/cgi-bin Приклад скрипта /usr/lib/cgi-bin/hello.py:


#!/usr/bin/env python
print("Content-type: text/html")
print("<h1>Hello World</h1>")

Не забуваємо додати атрибут "x":


sudo chmod +x hello.py

Відкриваємо у браузері: http://raspberry-pi-ip/cgi-bin/hello.py

Якщо все вірно зроблено, має працювати.

PYTHON як модуль

Встановимо Python модуль для Apache:


apt-get install libapache2-mod-python

Коригуємо конфіг Apache:


nano /etc/apache2/sites-available/@000-default

Додаємо рядки: AddHandler mod_python .py
PythonHandler mod_python.publisher
PythonDebug On

Приклад:


        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
                AddHandler mod_python .py
                PythonHandler mod_python.publisher
                PythonDebug On
        </Directory>    

Наказуємо Апачу перечитати конфіг:


sudo service apache2 reload

Скрипт /var/www/test.py:


def index(req):
    return """<html>
<head>
<title>Hello Word - First CGI Program</title>
</head>
<body>

<h2>Hello Word! This is my first CGI program</h2>

</body>
</html>"""

Відкриваємо у браузері: http://raspberry-pi-ip/test.py

PSP - Python Server Pages

PSP, на мій погляд, більш прийнятне рішення для використання Python разом з Apache.

Коригуємо конфіг Apache:


nano /etc/apache2/sites-available/@000-default

Приклад:


    <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
        AddHandler mod_python .psp
        PythonHandler mod_python.psp
        PythonDebug On
    </Directory>

Наказуємо Апачу перечитати конфіг:


sudo service apache2 reload

Приклад скрипта /var/www/hello.psp:<%
import time
weekday = time.strftime(`%A`, time.localtime(time.time()))
message = `Hello World! This is a wonderful %s.` % weekday
%>

<html>
<body>

<h1><% req.write("Hello!") %></h1>

<%=message%>
</body>
</html>

http://raspberry-pi-ip/hello.psp

Файлам psp не треба додавати атрибут "x" як того вимагається для cgi скриптів.

Модулі для Python

Якщо потрібно знайти модулі до Python шукаємо наступною командою:


apt-cache search python

Встановлюємо, якщо потрібно, модуль для роботи з MySQL:


apt-get install python-mysqldb

Успіхів.

Дивись також:

Raspberry Pi
Коментарі:

Додати коментар

* - обов'язкові поля

Архіви